Sootaway

Sootaway er en forbrenningskatalysator for fast brensel. Den aktive ingrediensen er et mangankompleks. Katalysatoren er miljøvennlig og fungerer på alle typer av fast brensel. Strukturen på brenselpartiklene forandres og oksygeninnholdet øker. Samtidig reduseres tenntemperatur. 

Fordeler ved bruk av Sootaway

  • Økt varmeeffekt

  • Senker tenntemperatur

  • Reduserer utslipp av CO, SO2 og NOx

  • Reduserer uforbrente partikler slik som sot

  • Muliggjør fullstendig forbrenning ved lavere temperaturer

  • Reduserer avleiringer

  • Reduserer forbruk av brensel med 15-20 %, dermed reduseres CO2-utslipp

  • Reduserer kostnader knyttet til energiproduksjon og vedlikehold av utstyr

Kontakt oss for mer informasjon og dokumentasjon.

Varme

Węgiel – kull
Ciepło – varme

Uten Sootaway                                          Med Sootaway

RistRist2

Ristens bredde, m                                    Ristens bredde, m

Uten Sootaway                                             Med Sootaway

394                             407