Sootaway

Sootaway er en forbrenningskatalysator for fast brensel. Den aktive ingrediensen er et mangankompleks. Katalysatoren er miljøvennlig og fungerer på alle typer av fast brensel. 

Fordeler ved bruk av Sootaway

  • Økt varmeeffekt

  • Senker tenntemperatur

  • Reduserer utslipp av CO, SO2 og NOx

  • Reduserer uforbrente partikler slik som sot

  • Muliggjør fullstendig forbrenning ved lavere temperaturer

  • Reduserer avleiringer

  • Reduserer forbruk av brensel med 15-20 %, dermed reduseres CO2-utslipp

  • Reduserer kostnader knyttet til energiproduksjon og vedlikehold av utstyr

Kontakt oss for mer informasjon og dokumentasjon.

Varme

Węgiel – kull
Ciepło – varme

Uten Sootaway                                          Med Sootaway

RistRist2

Ristens bredde, m                                    Ristens bredde, m

Uten Sootaway                                             Med Sootaway

394                             407